LUloke_2

Välkommen till Fysikdag på Liseberg 
21 september 2018

Vi vill gärna ha en anmälan från er skola med ungefärligt antal före midsommar för att kunna planera. Listan skickas sedan till Lisebergs som lägger in era e-postadresser och fakturaadresser i sitt system och ni får en länk ca 25 augusti, där ni går in och anger hur många biljetter ni behöver. (Antalet kan ändras fram till 5 september). Läs mer på http://tivoli.fysik.org/liseberg/fysikdag/ 

För anmälan behöver vi namn, fakturaadress, ev. fakturareferens och organisationsnummer. Du kan också lägga till ett lösenord som kommer att kopplas till din e-post i Lisebergs bokningssystem. Om du inte väljer ett lösenord blir du tilldelad ett lösenord när information om biljettbeställningen skickas ut). Kontakt: resurscentrum@fysik.lu.se
1. e-post-adress
2. Lösenord (Frivilligt)
3. Förnamn
4. Efternamn
Skolans namn
5. Hur många elever (ungefärligt antal)
6. Mobilnummer till kontaktperson
7. E-post till ytterligare medföljande lärare (3 lärare per klass går in gratis)
8. Fakturaadress (inkl organisationsnummer)
Har ni önskemål om vilken/vilka attraktion(er) ni vill bemanna under en del av tiden 21 september?