UPPDATERING! Studien kommer att genomföras i början av 2022 (vecka 3 till vecka 8).

Deltagare sökes till en träningsstudie med syfte att undersöka om kolmonoxid-inandningar inför träning kan förbättra träningseffekten jämfört med höghöjdsträning hos uthållighetstränade individer. Alla tester och träningspass kommer att ske på Bosön - Riksidrottsförbundets Laboratorium för prestationsutveckling (Lidingö).

För att du ska vara behörig att delta behöver du uppnå följande kriterier: 

 

 • Du ska vara uthållighetstränad (minst 10 timmar uthållighetsträning per vecka)
 • Van vid cykelträning (utomhus eller innomhus) 
 • Frisk kvinna eller man i åldern 20 - 45 år
 • Skadefri 
 • Ej konsumera kosttillskott under studieperioden.
 • Drogfri (ex. rökning, snus, antiinflammatorisk medicinering m.m.) 
 • Du ska kunna avstå från tävlingar under studieperioden 
 • Du ska svara negativt på dopingtest 
 • Inneha en egen pulsklocka och wattmätare
 • Kunna träna på Bosön

 

Urvalet till studien kommer att baseras på din prestation under ett tre minuters maximalt arbete på en ergometercykel. Väl uttagen till studien blir du slumpmässigt tilldelad en grupptillhörighet, antingen kolmonoxidgrupp, höghöjdsgrupp eller kontrollgrupp. Oavsett grupptillhörighet genomför du samma tester och träningspass som övriga deltagare.

Träningsupplägget består av övervakade högintensiva träningspass a 45-60 minuter på ergometercykel under tre veckor där tester genomförs veckorna innan och efter träningsperioden. Utöver de övervakade träningspassen bibehåller du på egen hand den träningsvolym du är van vid, men undviker intensiv träning.

Följande tester och prover kommer genomföras för att utvärdera träningseffekten och fysiologiska anpassningar:

 

 • Prestation vid time-trial
 • Maximal syreupptagningsförmåga
 • Arbetsekonomi
 • Critical power
 • Kroppssammansättning
 • Blodprov (Hemoglobinmassa m.m.)
 • Urinprov (Doping)
 • Muskelvävnadsprov  

Vid fullbordat studiedeltagande får du ta del av resultat från dina genomförda tester och viss ekonomisk ersättning utgår. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagande. 

 

Fyll i följande formulär för att bli kontaktad om du blir aktuell till att delta i urvalsprocessen.

 

 

Med vänlig hälsning

Daniele Cardinale

ansvarig forskare

 

 

 

 

  
1.
Förnamn
Den här frågan är obligatorisk
2.
Efternamn
Den här frågan är obligatorisk
3.
Kön
Du får markera högst 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
4.
Ålder (ex. 35)
Den här frågan är obligatorisk
5.
Vikt (kg)
Den här frågan är obligatorisk
6.
Epost
Ogiltig e-postadressDen här frågan är obligatorisk
7.
Mobilnnummer
Den här frågan är obligatorisk
8.
Är du skadad? 
Den här frågan är obligatorisk
9.
I genomsnitt varje vecka, hur många timmar tränar du för närvarande?
Du får markera högst 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
10.
Hur många pass tränar du per vecka? (minst 45min/pass)
Du får markera högst 1 svarsalternativDen här frågan är obligatorisk
11.
Utövar du någon annan form av konditionsträning förutom cykling? (t.ex. simning, löpning) om "ja" ange vilken/vilka?
Den här frågan är obligatorisk
12.
Om du tränar annan form av konditionsträning förutom cykling hur många timmar i vecka tränar du? hoppa över till nästa fråga om du tränar enbart cykling.
Du får markera högst 1 svarsalternativ
13.
Har du fått ditt maximala syreupptag (VO2max) mätt på sistone? Om "nej" hoppa över nästa fråga
Den här frågan är obligatorisk
14.
Vad hade du i maximalt syreupptag (i ml/min/kg)?
15.
Vilken medel effektutveckling (Watt) har du under 20-minuters maximalt arbete på cykel eller cykelergometer? 
Den här frågan är obligatorisk
16.
Använder du en effektmätare på din cykel/cyklar?
Den här frågan är obligatorisk
17.
Kommer du att kunna avstå från att tävla under studieperioden? 
Den här frågan är obligatorisk
18.
Kommer du att ha möjlighet att vara tillgänglig för träning och tester på Bosön? träning genomförs tidigt på morgon eller på eftermiddagar (mellan ca. kl.17:00 och kl.19:00)
Den här frågan är obligatorisk