FÖREKOMST AV OCH ÅTERGÅNG TILL GYMNASTIK EFTER EN KORSBANDSSKADA

Den här enkäten fokuserar på dina upplevelser i samband med din rehabilitering och återgång till gymnastik efter en korsbandsskada. Vi kommer lägga särskilt fokus på fasen som handlar om att börja träna och tävla i gymnastik, det vill säga återgången till idrott.

INFORMATION OCH SAMTYCKE

Innan du besvarar enkäten önskar vi att du läser forskningspersonsinformationen som du når via knappen nedan. Där hittar du information om studien och hur dina personuppgifter hanteras, samt kontaktuppgifter till ansvariga för studien. Om du önskar muntlig information är du välkommen att kontakta huvudansvarig för studien.

1.
För att kunna följa etiska regler vid forskning behöver vi veta om du är över 15 år gammal?
Den här frågan är obligatorisk