Tack för att du vill delta i forskningsprojektet om arbetsgivares och rekryterares bakgrundskontroller med hjälp av internet!
 


 

Nedan finner du ett antal frågor kring hur du använder internetsökningar i samband med rekrytering av personal. Du kommer också bli ombedd att uppge viss information om din tjänst och den typ av organisation du arbetar i. Sist i enkäten har du möjlighet att uppge dina kontaktuppgifter ifall du kan tänka dig att ingå i intervjustudien. Det tar ca 5-10 minuter att genomföra enkäten.

Du deltar anonymt vilket innebär att det inte kommer framgå av studien vilka som deltagit eller vilka organisationer de arbetar i. Det är frivilligt att delta i studien och du kan närsomhelst välja att inte längre delta. Du kontaktar oss i så fall via epost eller telefon. Du behöver inte uppge några skäl till varför du vill avbryta ditt deltagande i studien.


Dina erfarenheter är viktiga för studien och vi är glada för att du vill medverka!


För ytterligare information om studien och behandling av personuppgifter se:http://socav.gu.se/forskning/aktuella-projekt/arbetsgivares-anvandning-av-informationssokning-pa-internet-i-samband-med-rekrytering./information-om-studien/

0%
© Göteborgs universitet