Hej! 

Våra namn är Catrine Olsson, Caroline Näslund och Julia Flamborg. Vi studerar tredje året på Hälsopromotionsprogrammet med inriktning idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Inom ramen för vår kandidatuppsats vill vi, genom denna enkät, identifiera faktorer som motiverar er ungdomar att stanna kvar i idrotten.

Enkäten riktar sig till dig som är mellan 15-20 år och är aktiv inom en idrottsförening. 
Enkäten innehåller 18 antal frågor och tar cirka 5-10 minuter.

Det är frivilligt att delta i studien och du har under enkätens gång rätt att avsluta ditt deltagande. Du är anonym och svaren från enkäten kommer endast att användas i denna studie, utifrån forskningens syfte.

Dina svar är viktiga. Vi är tacksamma att just Du väljer att hjälpa oss med vår kandidatuppsats!

Om du önskar mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta: 
Catrine Olsson (guscatriol@student.gu.se)
Caroline Näslund (gusnasca@student.gu.se)
Julia Flamborg (gusflaju@student.gu.se)

Beatrix Algurén (beatrix.alguren@gu.se), handledare


© Göteborgs universitet