1. Arrangör: 
2. Program punkt(er)
3. Hur många deltog i programkpunkten(erna)`?
4. Var detta i enighet med era förväntningar?
5. Finns det någonting ytterligare som Act Sustainable-teamet hade kunnat erbjuda för att förbättra/förenkla erat arrangemang? (Exempelvis tillhandahålla något typ av material, resurs m.m)
6. Vad var huvudbudskapet i eran programpunkt?
7. Hur upplevde ni samarbetet med, och förberedelserna inför Act Sustainable 2019?