Prenumeration - SWEMARC

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom det svenska vattenbruket?

Det gör du enklast genom att prenumerera på utskick från Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC.

1.
Namn:
2.
Organisation/företag, etc.
3.
E-post
Den här frågan är obligatorisk