Vilka forskningsfrågor är viktiga för personer som har en ryggmärgsskada?


 

Vad är det för enkät?

Den här enkäten är den tredje delen av en stor kartläggning av vilka behov och kunskapsluckor som behöver fyllas för att personer som har en ryggmärgsskada ska kunna leva ett gott liv. Det är Ryggmärgsskadecentrum Göteborg som gör kartläggningen tillsammans med en expertgrupp, Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering.

I enkäten väljer du vilka av de forskningsfrågor som har skickats in tidigare i kartläggningen som du tycker är viktigast. Resultatet kommer att kunna användas av forskare som vill säkerställa att de undersöker de frågor som är viktigast för personer som har en ryggmärgsskada.

Resultatet kan också användas av andra som på något sätt arbetar med personer som har en ryggmärgsskada: vården, myndigheter, brukarorganisationer, företag med flera.

Hur fungerar enkäten?

Den här enkäten är anonym och tar ungefär 10 minuter att fylla i. 

På första sidan finns alla frågor och du får välja vilka du tycker är viktigast, så många du vill.

På andra sidan ser du de du valde på första sidan, och får välja upp till tio frågor som du tycker är absolut viktigast.

Sedan kommer två sidor med frågor om vem du är. Dina svar på dessa sidor kommer bara att användas för att säkerställa att vi får svaranden med olika erfarenheter av ryggmärgsskador och från olika platser i landet, åldrar och så vidare.

Varför är vissa frågor nästan likadana?

Alla frågor är inskickade av personer som har en ryggmärgsskada, deras närstående och personliga assistenter samt vård- och rehabiliteringspersonal. 

Vissa frågor liknar varandra, det kan till exempel stå "personer som har en ryggmärgsskada" i en fråga och "personer som har en inkomplett ryggmärgsskada" eller "kvinnor som har en ryggmärgsskada" i en fråga som i övrigt är likadan.

Alla är inkluderade i den mer övergripande frågan "personer som har en ryggmärgsskada". Välj den mer specifika frågan om du vill att forskningen ska fokusera särskilt på exempelvis undergruppen "personer som har en inkomplett ryggmärgsskada".

 

Tack för att du vill vara med och svara!


 

Fysisk hälsa

Du kan välja så många frågor du vill. På nästa sida kan du välja upp till tio frågor av de du väljer på denna sida. 

Kroppsfunktioner

Du kan välja så många frågor du vill. På nästa sida kan du välja upp till tio frågor av de du väljer på denna sida. 

Psykisk hälsa och relationer

Du kan välja så många frågor du vill. På nästa sida kan du välja upp till tio frågor av de du väljer på denna sida. 

Stöd och hjälp från samhället

Du kan välja så många frågor du vill. På nästa sida kan du välja upp till tio frågor av de du väljer på denna sida. 

Vård och rehabilitering

Du kan välja så många frågor du vill. På nästa sida kan du välja upp till tio frågor av de du väljer på denna sida. 

Åldrande med en ryggmärgsskada

Du kan välja så många frågor du vill. På nästa sida kan du välja upp till tio frågor av de du väljer på denna sida.