Enkät om vandring och promenad i naturområden

Information om undersökningen


Den här undersökningen utgör en del av ett forskningsprojekt som studerar vandring och promenad i naturområden. Resultaten från forskningsprojektet kommer att ligga till grund för min doktorsavhandling i kulturgeografi. Avhandlingsarbetet bedrivs i samarbete mellan Göteborgs universitet och det nationella forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors.

 

I Mistra Sport & Outdoors är samverkan mellan forskare och olika parter inom idrott och friluftsliv centralt. Det innebär bland annat att resultaten från denna undersökning kommer att kunna tillämpas som kunskapsunderlag vid fysisk planering för friluftsliv.

 

Syfte och innehåll


Syftet med den här enkäten är att fånga människors upplevelser och erfarenheter av att genomföra vandring eller promenad i naturområden. Det huvudsakliga fokuset ligger därmed inte på själva upplevelsen av vandringen eller promenaden, utan i stället på det som förutsätter genomförandet av en sådan aktivitet. Det innebär att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Undersökningen är intresserad av ditt perspektiv, utifrån den du är, dina vanor och dina preferenser.

 

Aktiviteten vandring och promenad i naturområden avgränsas i denna studie genom följande tre punkter:

 - Att till fots röra sig genom i huvudsak obebyggda och/eller glesbebyggde områden utan hårdlagda markytor, vilkas miljöer karaktäriseras av växtlighet, bergformationer, betes- och ängsmark, och/eller vatten. 

- Att resan till dessa platser utgår från ens bostad, eller motsvarande plats i vardagen (exempelvis arbetsplats, skola, eller partners bostad), belägen inom någon av följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

- Att vandringen eller promenaden skall pågå i ovannämnda områden under minst en timma och maximalt ett dygn, utan någon övernattning. 

 

Enkäten går till på följande vis:

1. På nästföljande sida presenteras bakgrundsfrågor där de flesta av frågorna har förvalda svarsalternativ.

2. Därefter följer en sida där du ska redogöra för det senaste tillfället du har varit ute och vandrat eller promenerat i ett naturområde (se avgränsning ovan). De flesta av frågorna på denna sida har öppna svar, vilket innebär att du med egna ord besvarar frågorna. Du väljer själv hur utförlig du vill vara i dina beskrivningar - allt från enstaka ord till flera meningar.

3. På den sista sidan avslutas enkäten med en förfrågan om att ställa upp på en uppföljande intevju. Om du är intresserad av att delta i en sådan intervju är du ombedd att lämna dina kontaktuppgifter. Jag kommer sedan att höra av mig till dig när det i så fall blir aktuellt.

 

Ovan information återges även högst upp på respektive sida.

 

Enkäten tar mellan fem till tio minuter att genomföra. Om du väljer att beskriva mer utförligt (se punkt 2 ovan) kommer det ta lite längre tid.

 

Hantering av insamlad data

Frågorna i enkäten berör inga enligt Dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter. Insamlad data kommer hanteras anonymt. Om du uppger dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten (se punkt 3 ovan) kommer jag hantera din data med stor försiktighet, vilket bland annat innebär att kontaktuppgifter kommer lagras separerat från dina dina enkätsvar. Om du fyller i dina kontaktuppgifter godkänner du att dina personuppgifter som du har angett dem i slutet av enkäten registreras.

Kontakt


Kontaktuppgifter vid frågor eller funderingar som rör enkäten eller forskningsprojektet:

Oskar Abrahamsson
Doktorand
Avdelningen för kulturgeografi
Institutionen för ekonomi och samhälle
Göteborgs universitet

Mejladress: oskar.abrahamsson@gu.se