Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning: samskapande av vägar mot inkluderande studievardag

I detta projekt kommer vi att identifiera vägar till att förbättra förutsättningar för en positiv och lyckad upplevelse av högre utbildning för studenter med funktionsnedsättningar. Detta kommer att göras genom att utveckla en förståelse av vardagliga erfarenheter av studierna för högskolestudenter med funktionsnedsättningar. Tidigare forskning och rapporter visar att studenter med funktionsnedsättningar är en växande grupp inom högre utbildning. Forskning visar också att gruppen möter stora hinder när det gäller att göra klart sina studier.

För att kunna genomföra projektet söker vi dig som har en funktionsnedsättning och studerar på högskola eller universitet. 

Hur går det till?

Vi kommer att be dig föra dagbok om din studievardag en till två gånger i veckan under en termin. Du kommer att få några frågor att utgå ifrån. Ett inlägg kan vara allt från ett par rader till så mycket du själv vill. Det finns olika sätt att föra dagbok, exempelvis papper och penna, spela in din röst, skriva i mobilen eller datorn. Du väljer själv det som passar dig.

Senare under projektet kommer vi att följa upp dagböckerna med en informell intervju där vi fördjupar oss om dina erfarenheter. Intervjun kommer att ta 30 till 60 minuter och kan genomföras fysiskt eller online.

Projektledaren, vem är det?

Jag heter Shruti Taneja Johansson och är docent i pedagogik på GU. I min forskning berör jag ofta frågor kring ojämlikhet i utbildning med särskilt fokus på funktionshinder, då ett av mina intressen ligger i att förstå hur mekanismer för inkludering och exkludering utspelar sig i olika utbildningsmiljöer samt hur man kan forma inkluderande lärmiljöer.

Vad händer med mina uppgifter?

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.  Alla lämnade personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med rådande lagstiftning. Ljudinspelningar och dagböcker kommer att avidentifieras och lagras på en säker plats på Göteborgs Universitet som är gjord särskilt för att lagra data med högt skyddsvärde (informationsklass 3). Dina uppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

 

Låter det intressant? Skulle du vilja veta mer? 

Mejla, ring eller skicka SMS/messenger

e-post: shruti.johansson@gu.se

Mobil: 0766 18 23 70

Facebook messenger: Shruti Taneja Johansson

Eller skriv din mejladress nedan så kontaktar jag dig