Informationsbrev/inbjudan till webbenkät om inkluderande hybridvideomöten 

 

2024-03-21

Enkätstudie om inkluderande hybridvideomöten i det postpandemiska arbetslivet – en enkätundersökning riktad till arbetsledare

 

Hej!

Vi vill bjuda in Dig till att besvara en webbenkät riktad till arbetsledare om hur vi kan skapa inkluderande hybridvideomöten där alla kan delta på lika villkor.

Vi som genomför studien är forskare vid Göteborgs universitet, RISE och Malmö universitet och arbetar i forskningsprojektet "Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar” (https://dworklife.uni.mau.se/). Projektet finansieras av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Under våren genomförde vi en intervjustudie med personer med funktionsnedsättningar om deras arbetsliv under pandemin. Resultat från studien finns att läsa om här: Working life of people with disabilities during the Covid-19 pandemic – An interview study conducted in Sweden (2023). https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78812

Studien visar bland annat att det postpandemiska arbetslivet för många har tagit hybrida former. Det hybrida arbetslivet innebär att arbetet kan utföras både på och utanför arbetsplatsen. Vissa arbetsdagar spenderas på den fysiska arbetsplatsen och andra i hemmet där samarbete med kollegor sker via videomöten och andra digital plattformar. Studien visar också att det hybrida arbetslivet ger stora fördelar men även utmaningar för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
 

Inkluderande hybridvideomöten
En betydande del av det hybrida arbetslivet handlar om att delta i videomöten där vissa deltar på plats och andra deltar på distans. En avgörande faktor är hur vi kan skapa förutsättningar för inkluderande hybridvideomöten där alla kan delta på lika villkor – personer med eller utan funktionsnedsättningar och med olika förutsättningar, bakgrunder och digitala kompetenser.

Vi undrar hur/om Du som arbetsledare jobbar med denna utmaning? Kanske har Ni utvecklat några egna riktlinjer eller har tips på hur mötesledare och organisationer kan genomföra inkluderande hybridvideomöten? Kanske använder Ni existerande handböcker och bygger vidare på det materialet? Eller kanske har Ni planer på att utveckla riktlinjer för hur Era medarbetare kan jobba för inkludering på hybrida arbetsplatser?

För att skapa en bild av kunskapsläget genomför vi en webbenkätstudie där vi bjuder in Er i rollen som arbetsledare (eller andra ledande positioner) till att dela erfarenheter, behov och planer.

Enkäten besvaras anonymt och består av några korta frågor som tar 5 minuter att besvara.

Sista svarsdatum är den 24 maj 2024. 

 

ENKÄTLÄNK: https://sunet.artologik.net/gu/Survey/30054

 

Ni får gärna skicka länken vidare till fler arbetsledare som vill vara med i enkäten. Alla är välkomna att delta!

Stort tack på förhand!

Vänliga hälsningar,

Jörgen Lundälv, docent och projektledare, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
jorgen.lundalv@socwork.gu.se

Magnus Eriksson, RISE, senior forskare
magnus.eriksson@ri.se

Elisabet M. Nilsson, docent, Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Malmö universitet
elisabet.nilsson@mau.se

 

1.
Kön:
2.
Din ålder:
3.
Din arbetslivserfarenhet totalt:
4.
Din utbildningsbakgrund (högst avklarade examen):
5.
Namn på arbetsgivaren (frivilligt): 
6.
Ange typ av organisation där Du är verksam i:
7.
Inom vilken region arbetar Du?
8.
Vilken arbetsledande roll/befattning/tjänst har Du?
9.
Vilken typ av kontorsmiljö har Ni på er arbetsplats? (Du kan välja flera av alternativen)
10.
Om Du svarade "Annan" på föregående fråga, beskriv kontorsmiljön:
11.
Vilka typer av arbetssätt finns det på Er arbetsplats? (Du kan välja fler av alternativen)
12.
Om Du svarade "Annat" på föregående fråga, beskriv det platsspecifika arbetet:
13.
Vilka typer av möten har Ni i organisationen? (Du kan välja fler av alternativ)
14.
Om Du svarade "Annat" på föregående fråga, beskriv mötestyperna:
15.
Har Ni tagit fram riktlinjer för hur inkluderande videomöten där alla kan delta på lika villkor kan organiseras?
16.
Använder Ni riktlinjer, handböcker, tips och råd för inkluderande videomöten som har utvecklats av andra?
17.
Om Du svarade "Ja" på föregående fråga, vilka riktlinjer?
18.
Vad tycker Du är bra med videomöten?
19.
Vad tycker Du är svårt med videomöten?  
20.
Är Du i behov av nya metoder och dialogverktyg med medarbetare som kan bidra till utveckling mot ett mera inkluderande framtida (hybrida) arbetsliv?
21.
Vad skulle Du vilja använda metoderna eller dialogverktygen till?
22.
Om Du svarade "Annat" på föregående fråga, ge exempel på vad metoder och dialogverktyg skulle kunna hjälpa Dig med:
23.
Övriga kommentarer och synpunkter om inkluderande videomöten:
24.
Ange din email-adress om Du vill att vi skickar Dig resultatet av enkätstudien:
25.
TACK FÖR ATT DU MEDVERKADE I VÅR ENKÄTUNDERSÖKNING!