GU_logo_sv

LÄRARSYNPUNKTER
Nationellt diagnosmaterial i engelska för årskurs 7-9Det diagnostiska materialet kommer att revideras, kompletteras och förnyas kontinuerligt. I detta utvecklingsarbete är lärare och elevers synpunkter ytterst väsentliga.

Vi ber att alla, som helt eller delvis använt eller på annat sätt kommit i kontakt med materialet, besvarar följande frågor och gärna kompletterar med ytterligare kommentarer och frågeställningar.

Synpunkter kan skickas in närhelst man använt delar av eller gått igenom hela materialet.


Kontaktuppgifter

Namn
Skola *
Den här frågan är obligatorisk
Kommun *
Den här frågan är obligatorisk
Jag undervisar i engelska i följande årskurser:
 123456789

(* Markerade frågor måste fyllas i för att kunna gå vidare)
12%