Framåtblick- vård och hälsa

Personcentrering och ökad patientmedverkan är centrala aspekter i omställningen till en god och nära vård. Mycket forskning pågår på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) kring utvärdering, resurser för och personcentrerad vård i olika miljöer – men vilka frågor är särskilt viktiga för dig? Var med och utforma forskningen om hälso-/sjukvård och omsorg genom att dela din vision för framtiden. Din berättelse är helt anonym och kommer endast att användas för att guida framtida strategiska satsningar på forskningsområden inom GPCC.

Ansvariga:

Universitetslektor & leg. sjuksköterska Ida Björkman, ida.bjorkman@gu.se

 

Patientmedforskare Jana Bergholtz, jana.bergholtz@gu.se

 

 

 

1.
Vilket av följande alternativ beskriver dig? Flera val är möjliga.
2.
Skriv en kort berättelse om framtidens hälsa, sjukvård och omsorg så som du önskar att det skulle se ut - dina förhoppningar och idéer!
3.
Utifrån din berättelse, vad fungerar bra redan idag?
4.
Utifrån din berättelse, vad behöver förändras?
5.
Har du förslag på temaområden eller forskningsfrågor som GPCC bör fokusera på?