Välkommen till höstens webbinarier med Nätverket Socialförsäkringar för Socionomer

Nätverket Socialförsäkringar för Socionomer är en öppen grupp för undervisande och forskande personer inom landets socionomutbildningar. Genom seminarieserien som började under hösten 2022 vill vi främja diskussion kring aktuella utvecklingar inom socialförsäkringar och samarbeten kring undervisning och forskning. Seminarierna är öppna för alla intresserade.

Nu kan du anmäla dig till höstens kommande webbinarier här nedan!

Måndag den 18 september kl 10:30-12:00:

Underhåll när föräldrar inte lever tillsammans – föräldraansvar, risker och Försäkringskassans roll

Marie Flinkfeldt och Stina Fernqvist (Institutionen för social arbete, Uppsala universitet) presenterar deras forskning om föräldraförsäkringen.

Tisdag den 14 november kl 13:00-14:30: 

Det sociala arbetet, politiken och juridiken - de sociala försäkringarna som välfärdens kärna

Martina Axmin (Juridicum) och Sara Hultqvist (Socialhögskolan) vid Lunds universitet diskuterar socialpolitik och socialförsäkring från sina utkikspunkter i juridik och socialt arbete.

 

Vi träffas via Zoom - möteslänken skickas till e-postadress som lämnas här nedan. Sprid gärna inbjudan till kollegor och studenter som kan vara intresserade!

1.
Jag vill delta i webbinariet den 18e september, "Underhåll när föräldrar inte lever tillsammans – föräldraansvar, risker och Försäkringskassans roll"
2.
Jag vill delta i webbinariet den 14e november, "Det sociala arbetet, politiken och juridiken - de sociala försäkringarna som välfärdens kärna"
3.
Din e-postadress
4.
Ditt namn
5.
Din arbetsplats

När du skickar in detta formulär till Göteborgs universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Göteborgs universitets webbplats: https://www.gu.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter

Skulle du vilja veta mer om Nätverket Socialförsäkringar för socionomer skriv gärna till Jayeon Lee (jayeon.lee@socwork.gu.se) eller Sara Hultqvist (sara.hultqvist@lnu.se).