fargsvart

 


Jag intygar härmed att samtycke finns till att Högskolan i Gävle samlar in dessa personuppgifter om mig för denna studie. Uppgifterna kommer bara sparas så länge de behövs för att uppfylla ändamålet för insamlingen och endast användas i detta syfte.

Om jag ångrar mitt samtycke eller har andra frågor kring behandlingen av mina personuppgifter går det bra att kontakta personuppgiftsombudet via registrator@hig.se.

Det går också bra att läsa mer på hemsidan www.hig.se/GDPR. *