Lnu_Wordmark_Symbol
Ansökan om tentamen på annan ort

Detta formulär gäller endast för studenter vid Fakulteten för teknik!

Du som av synnerliga skäl* befinner dig på annan ort på examinationsdagen, kan ansöka om att få göra examinationen på annan ort. Du kan även ansöka om att göra tentamen i närheten av din hem-ort om du är registrerad distans-student.

Du ska INTE anmäla dig i Ladok, om du vill skriva på annan ort.

Tentamen på annan ort genomförs inte anonymt. Du skriver namn och personnummer när du lämnar in din tentamen.

Ansök i god tid för att hinna anmäla dig till ordinarie tentamen utifall ansökan avslås (14 dagar i förväg rekommenderas).

* Som synnerliga skäl räknas sådant som sjukdom eller annat tungt vägande skäl som gör att det inte är möjligt att resa till examinationsorten eller om studenten finns på annan ort på grund av att det ingår i utbildningen (t ex praktik, examensarbete).

Vem ordnar en plats där jag kan genomföra examinationen?

Du, som student, bokar själv sin examinationsplats. Obs! Du ska boka din plats innan du skickar in detta formulär, för att kunna fylla i alla uppgifter som behövs.

Vilka platser är godkända att skriva på?

Examinationen kan ske på högskola, universitet eller lärcentrum som bedriver högskoleutbildning. Utanför Sverige är ambassader och konsulat godkända som examinationsplatser. Före detta utbytesstudenter vid LNU, kan även göra omtentamen på sitt hemuniversitet.

Kan jag genomföra examinationen på annan dag/tid?

Alla regler för examination på ordinarie ort gäller också på distans. Bland annat måste du skriva en tentamen på samma dag och inom samma tidsram som övriga studenter. Du måste vara på plats tills 50 minuter har gått och sista insläpp sker. Om examinationsplatsen har andra öppettider kan du börja tidigare, dock maximalt 3 timmar tidigare. Exempelvis om tentamen går 14-19, kan du skriva 11-16 men lämna in tidigast 50 minuter efter start-tiden på ordinarie ort dvs. kl 14.50 (oavsett vilken tid du har börjat).

Lärosätet där jag vill genomföra examinationen tar ut en administrativ avgift - vem ska betala?

Du, som student, har ansvar för att kontrollera att platsen inte tar ut avgift eller att själv betala avgiften. Examination på annan ort ska inte innebära någon merkostnad för LNU.

Ansökan

Fyll i formuläret nedan utförligt! Du kan ställa frågor till oss i fältet för "Övrig information".

En ansökan som inte är fullständigt ifylld eller kommer in för sent kommer att avslås.

 

 

1.
För- och efternamn sökande
Personnummer (ÅÅMMDDxxxx)
Ogiltigt värde, får inte innehålla fler än 10 tecken
 
2.
Adress
 
3.
Postnummer
Den här frågan är obligatorisk
 
4.
Postort
Den här frågan är obligatorisk
 
5.
Telefon- eller mobilnummer
 
6.
E-post
Ogiltig e-postadress
7.
Kursnamn
 
8.
Kurskod
Ogiltigt värde, får inte innehålla fler än 6 teckenDen här frågan är obligatorisk
 
9.
Datum examinationstillfälle (åååå-mm-dd)
Otillåtet värde: antal tecken måste vara mellan 10 och 11Den här frågan är obligatorisk
10.
Klockslag examinationstillfälle (ex. 08.00-13.00)
Ogiltigt värde, får inte innehålla fler än 100 teckenDen här frågan är obligatorisk
 
11.
Namn examinator
Vilken lärare ger din examination vid Linnéuniversitetet?
Ogiltigt värde, får inte innehålla fler än 100 teckenDen här frågan är obligatorisk
12.
Varför ansöker du om att genomföra examination på annan ort?
Den här frågan är obligatorisk
13.
Lärosäte
Var ansöker du om att tentera?
14.
Ort
15.
Namn och befattning kontaktperson
Vem har du har varit i kontakt med på annan ort?
Den här frågan är obligatorisk
16.
Telefonnummer kontaktperson
Den här frågan är obligatorisk
17.
E-post kontaktperson
Vilken mail-adress ska tentamen skickas till?
Ogiltig e-postadressDen här frågan är obligatorisk
 
18.
Övrig information