Informerat samtycke för deltagande i studien "Folkets Husbys boende- och trygghetsenkät

 Jag bekräftar att jag fått skriftliga eller muntlig information om forskningsstudien.

V  Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.

V  Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande.

V  Jag är medveten om att mina svar kommer att analyseras på gruppnivå (där inga svar kommer att kunna knytas till enskilda individer, och inga individer benämns i analyserna) och att resultaten kommer att redovisas i artiklar och rapporter

 

Genom att kryssa i rutan nedan samtycker jag till att delta i undersökningen