CTR KRMC12 H19Antal respondenter: 3
Antal svar: 2
Svarsfrekvens: 66,67 %
Kursen har getts på halvfart (motsvarande 20 timmars arbete/vecka). Hur många timmar i veckan har du lagt ner på den?

Kursen har getts på halvfart (motsvarande 20 timmars arbete/vecka). Hur många timmar i veckan har du lagt ner på den?Antal svar
Summa2 (100,0%)
< 15 timmar0 (0,0%)
ca 15 timmar0 (0,0%)
ca 20 timmar1 (50,0%)
ca 25 timmar1 (50,0%)
> 25 timmar0 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Kursen har getts på halvfart (motsvarande 20 timmars arbete/vecka). Hur många timmar i veckan har du lagt ner på den?3,50,7

Hur var dina förkunskaper inför kursen?

Hur var dina förkunskaper inför kursen?Antal svar
Summa2 (100,0%)
otillräckliga1 (50,0%)
tillräckliga1 (50,0%)
mer än tillräckliga0 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur var dina förkunskaper inför kursen?1,50,7

Har kursen (föreläsningar, litteratur, examination, etc.) relaterats till kursmålen på ett tillfredsställande sätt?

kunna redogöra för tidigkristna traditioners roll för gestaltning och utveckling av kristna traditioner idag, med särskilt fokus på ett valt tema

kunna redogöra för tidigkristna traditioners roll för gestaltning och utveckling av kristna traditioner idag, med särskilt fokus på ett valt temaAntal svar
ja1 (50,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (50,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för tidigkristna traditioners roll för gestaltning och utveckling av kristna traditioner idag, med särskilt fokus på ett valt tema2,01,4

kunna redogöra, med särskild hänsyn till ett valt tema, för hur tidigkristen tradition problematiseras, revideras och återbrukas i relation till olika utmaningar i det moderna samhället

kunna redogöra, med särskild hänsyn till ett valt tema, för hur tidigkristen tradition problematiseras, revideras och återbrukas i relation till olika utmaningar i det moderna samhället
Antal svar
ja1 (50,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (50,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra, med särskild hänsyn till ett valt tema, för hur tidigkristen tradition problematiseras, revideras och återbrukas i relation till olika utmaningar i det moderna samhället
2,01,4

kunna redogöra för grundläggande element i olika teoretiska modeller som beskriver traditionsförändring

kunna redogöra för grundläggande element i olika teoretiska modeller som beskriver traditionsförändring
Antal svar
ja1 (50,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (50,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för grundläggande element i olika teoretiska modeller som beskriver traditionsförändring
2,01,4

kunna redogöra för grundläggande element i kritisk behandling av källmaterial

kunna redogöra för grundläggande element i kritisk behandling av källmaterialAntal svar
ja2 (100,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för grundläggande element i kritisk behandling av källmaterial1,00,0

självständigt kunna inhämta, värdera och kritiskt tolka den information som är relevant för ett valt tema och för en källkritisk metoddiskussion

självständigt kunna inhämta, värdera och kritiskt tolka den information som är relevant för ett valt tema och för en källkritisk metoddiskussionAntal svar
ja2 (100,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
självständigt kunna inhämta, värdera och kritiskt tolka den information som är relevant för ett valt tema och för en källkritisk metoddiskussion1,00,0

självständigt kunna identifiera och formulera hur kristen tradition kontextualiseras och revideras i nya tider och sammanhang

självständigt kunna identifiera och formulera hur kristen tradition kontextualiseras och revideras i nya tider och sammanhangAntal svar
ja1 (50,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (50,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
självständigt kunna identifiera och formulera hur kristen tradition kontextualiseras och revideras i nya tider och sammanhang2,01,4

självständigt kunna tillämpa källkritisk metod på olika källmaterial

självständigt kunna tillämpa källkritisk metod på olika källmaterialAntal svar
ja2 (100,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
självständigt kunna tillämpa källkritisk metod på olika källmaterial1,00,0

självständigt kunna relatera sin källkritiska analys till diskussioner om källkritikens användning och berättigande

självständigt kunna relatera sin källkritiska analys till diskussioner om källkritikens användning och berättigandeAntal svar
ja2 (100,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
självständigt kunna relatera sin källkritiska analys till diskussioner om källkritikens användning och berättigande1,00,0

självständigt kunna tillämpa olika teoretiska modeller som beskriver traditionsförändring, på ett källmaterial

självständigt kunna tillämpa olika teoretiska modeller som beskriver traditionsförändring, på ett källmaterialAntal svar
ja1 (50,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (50,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
självständigt kunna tillämpa olika teoretiska modeller som beskriver traditionsförändring, på ett källmaterial2,01,4

kunna bedöma och förstå traditionsförändring och traditionskritik i ett bredare vetenskapligt, samhälleligt och religiöst sammanhang

kunna bedöma och förstå traditionsförändring och traditionskritik i ett bredare vetenskapligt, samhälleligt och religiöst sammanhangAntal svar
ja1 (50,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (50,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna bedöma och förstå traditionsförändring och traditionskritik i ett bredare vetenskapligt, samhälleligt och religiöst sammanhang2,01,4

kunna värdera och förhålla sig till aktuell debatt om kristendomens framväxt och den tidigkristna traditionens roll i nutiden

kunna värdera och förhålla sig till aktuell debatt om kristendomens framväxt och den tidigkristna traditionens roll i nutidenAntal svar
ja1 (50,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (50,0%)
Summa2 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna värdera och förhålla sig till aktuell debatt om kristendomens framväxt och den tidigkristna traditionens roll i nutiden2,01,4

Hur ser du på kursen som helhet? Vad (om något) har varit särskilt bra? Vad (om något) bör bli bättre?


  • Fantastiskt bra urval av kurslitteratur/texter. Alltigenom intressanta, inspirerande och tänkvärda föreläsningar.


Övriga synpunkter?
Lärares kommentar


Kursen gavs för sista gången under hösten 2019. Denna gång hade jag endast tre studenter varav två svarat på kursutvärderingen. Två av tre jobbade samtidigt som de arbetade vilket betydde att de hade svårigheter att följa tidtabellen.


Enligt båda studenter har kursen varit stark gällande källkritik medan meningarna är delade mellan positivt och ”vet ej” gällande resten av innehållet. Enligt min mening var kursens upplägg för komplicerat och bestod av för många små delar. Då man planerat att lägga ner kursen har det inte varit värt att satsa mycket på att förnya den. Förhoppningsvis får den nya C-kursen på KMS en klarare struktur.