LU

Ohövliga beteenden i arbetslivet

I följande enkät kommer du i den första delen att besvara frågor kring ohövliga beteenden och mobbning i arbetslivet.

I enkätens andra del kommer du att besvara frågor kring rättvisa på din arbetsplats, ditt inflytande över ditt arbete, socialt stöd i arbetet, din tillfredställelse med ditt jobb, hur förankrad du är i din organisation, och om ditt välbefinnande.

Enkäten består av totalt 10 sidor, och tar ca 10 minuter att besvara.

Om du har några frågor kring studien, tveka inte att kontakta Kristoffer.Holm@psy.lu.seSamtyckesformulär

Jag har fått skriftlig information om forskningsprojektet, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade.
Jag är medveten om att mitt deltagande i forskningsprojektet är helt frivilligt, att jag kan avstå från deltagande och när som helst avbryta mitt deltagande utan att detta får några negativa konsekvenser för mig.
Genom att klicka på rutan nedan samtycker jag till att delta i undersökningen.

Jag samtycker till att delta i undersökningen