Hur har torkan 2018 påverkat din verksamhet? 

Vi är två forskare vid Lunds universitet som undersöker hur lantbruket och andra näringar på landsbygden i södra Sverige drabbades av torkan under 2018 samt vilka effekter det fått fram tills idag. Syftet med projektet är att skapa ett kunskapsmaterial kring hur man hanterade situationen och att bredda diskussionen kring vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att höja beredskapen för framtida extremsituationer kopplade till klimatet.

Med denna enkät riktar vi oss särskilt till hästföretagare.

Vi vore mycket tacksamma om du skulle vilja ta dig tid att svara på nedanstående frågor. All information kommer att behandlas enligt gällande regler, och era svar kommer inte kunna kopplas till person eller gård. Vi behandlar alla uppgifter i enlighet med bestämmelserna vid Lunds universitet:

https://www.lu.se/start/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet

Du kan naturligtvis när som helst avbryta ditt deltagande om du önskar, eller undvika att svara på en eller flera frågor, utan att uppge varför. 

Tack på förhand!

Tomas Germundsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; tomas.germundsson@keg.lu.se)
& Sara Brogaard (Lund University Centre for Sustainability Studies; sara.brogaard@lucsus.lu.se)

LU
0%