LU

Köper du skydd mot Covid-19 på nätet? Vi gör en undersökning för att få veta om människor skaffat något skydd eller sökt efter behandling mot Covid-19 via nätet.Du är helt anonym i enkäten. Genom att svara medger du att vi får spara dina svar för en sammanställning av många anonyma enkätsvar.