CTRR33 H19Antal respondenter: 14
Antal svar: 10
Svarsfrekvens: 71,43 %
Kursen har getts på kvartsfart (motsvarande 10 timmars arbete/vecka). Hur många timmar i veckan har du lagt ner på den?

Kursen har getts på kvartsfart (motsvarande 10 timmars arbete/vecka). Hur många timmar i veckan har du lagt ner på den?Antal svar
Summa10 (100,0%)
< 5 timmar0 (0,0%)
ca 5 timmar1 (10,0%)
ca 10 timmar6 (60,0%)
ca 15 timmar2 (20,0%)
> 15 timmar1 (10,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Kursen har getts på kvartsfart (motsvarande 10 timmars arbete/vecka). Hur många timmar i veckan har du lagt ner på den?3,30,8

Hur var dina förkunskaper inför kursen?

Hur var dina förkunskaper inför kursen?Antal svar
Summa10 (100,0%)
otillräckliga0 (0,0%)
tillräckliga10 (100,0%)
mer än tillräckliga0 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur var dina förkunskaper inför kursen?2,00,0

Har kursen (föreläsningar, litteratur, examination, etc.) relaterats till kursmålen på ett tillfredsställande sätt?

kunna redogöra för den historiska situationen under andra templets judendom med fokus på relationen mellan judar och icke-judar

kunna redogöra för den historiska situationen under andra templets judendom med fokus på relationen mellan judar och icke-judarAntal svar
ja10 (100,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för den historiska situationen under andra templets judendom med fokus på relationen mellan judar och icke-judar1,00,0

kunna redogöra för separationsprocessen mellan judendom och kristendom

kunna redogöra för separationsprocessen mellan judendom och kristendom
Antal svar
ja9 (90,0%)
nej1 (10,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för separationsprocessen mellan judendom och kristendom
1,10,3

kunna i huvuddrag beskriva forskningen om den historiske Jesus och Paulus med särskilt fokus på den förändrade situationen efter 1980-talet

kunna i huvuddrag beskriva forskningen om den historiske Jesus och Paulus med särskilt fokus på den förändrade situationen efter 1980-talet
Antal svar
ja10 (100,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna i huvuddrag beskriva forskningen om den historiske Jesus och Paulus med särskilt fokus på den förändrade situationen efter 1980-talet
1,00,0

kunna analysera antika texter i översättning framförallt av betydelse för judaistik och Nya testamentets exegetik

kunna analysera antika texter i översättning framförallt av betydelse för judaistik och Nya testamentets exegetikAntal svar
ja9 (90,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (10,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna analysera antika texter i översättning framförallt av betydelse för judaistik och Nya testamentets exegetik1,20,6

kunna tillgodogöra sig sekundärlitteratur framförallt av betydelse för judaistik och Nya testamentets exegetik

kunna tillgodogöra sig sekundärlitteratur framförallt av betydelse för judaistik och Nya testamentets exegetikAntal svar
ja9 (90,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej1 (10,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna tillgodogöra sig sekundärlitteratur framförallt av betydelse för judaistik och Nya testamentets exegetik1,20,6

kunna ideologikritiskt förhålla sig till de olika positionerna inom Jesus- och Paulusforskningen

kunna ideologikritiskt förhålla sig till de olika positionerna inom Jesus- och PaulusforskningenAntal svar
ja10 (100,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna ideologikritiskt förhålla sig till de olika positionerna inom Jesus- och Paulusforskningen1,00,0

kunna kritiskt värdera olika rekonstruktioner av relationerna mellan judar och icke-judar inom den tidiga Jesusrörelsen

kunna kritiskt värdera olika rekonstruktioner av relationerna mellan judar och icke-judar inom den tidiga JesusrörelsenAntal svar
ja10 (100,0%)
nej0 (0,0%)
vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna kritiskt värdera olika rekonstruktioner av relationerna mellan judar och icke-judar inom den tidiga Jesusrörelsen1,00,0

Hur ser du på kursen som helhet? Vad (om något) har varit särskilt bra? Vad (om något) bör bli bättre?


 • Gästföreläsande var utomordentligt bra.
 • Jag tycker att det har varit en väldigt bra, mycket spännande, och nyttigt att som blivande präst i Svenska kyrkan få en mer nyanserad bild av dåtidens judendom. Det har gett mig väldigt mycket bättre kunskaper om relationen mellan Jesus, Paulus, och dåtidens judendom, samt gett mig en bättre förståelse av kontexten till flera problematiska bibeltexter som idag ses som judendomsfientliga. Karin och Magnus har varit duktiga på att undervisa, både på distans och på studieresan. Jag tyckte särskilt om introduktionerna till kurslitteraturen. Den kritik jag har gäller tempot på kursen och mängden arbete. Det har varit en ganska tung kurs; den har känts mer som en halvfartskurs än som en kvartfartskurs. Läsningen har tagit mycket tid. Kanske hade det varit bättre med obligatoriska seminarier, och seminarieuppgifter för de som missade? Alternativt mindre litteratur.
 • En mycket intressant kurs med två lärare som verkligen brinner för sitt ämne och har förmågan att göra det intressant och samtidigt neutralt i förhållande till vetenskapen och forskningens olika inriktningar. Den har varit pedagogiskt och tydligt upplagd med tydliga instruktioner om vad som förväntas. Den vetenskapliga friheten och kreativiteten har getts stor plats och det har verkligen känts att det har varit ett öppet diskussionsforum. Kursansvariga lärare har varit mycket kompetenta och öppna och det har känts att jag har fått ett bra och mycket respektfullt bemötande. Jag hoppas verkligen att fler studenter ska få möjlighet att gå denna kurs framöver!
 • Kursinnehållet har varit roligt och lärorikt. Datumen för distans seminariumen kunde meddelats tidigare.
 • Jag har läst många universitetskurser och detta var en av de bästa. Jag läser för nöjes skull och tycker kursen inklusive vistelsen i Jerusalem har varit mycket stimulerande för mig personligen. Eftersom jag är präst i Svenska kyrkan och efter min pensionering fortsätter att arbeta så har jag även stor nytta av kursen i min yrkesutövning. Alla präster och blivande präster har nytta av sådana kunskaper som denna kurs förmedlat.
  Upplägget med kursen har varit särskilt bra eftersom våra lärare Karin Hedner Zetterholm och Magnus Zetterholm skapat en kurs vilken kombinerar deras expertis inom respektive område, judendom respektive Nya testamentet. Jag skulle önska att det erbjöds fler kurser av detta slag. Jag är väldigt tacksam till universitet och makarna Zetterholm att jag fått chans att delta i en sådan stimulerande kurs på hög nivå och hoppas att de ska få möjlighet att ordna en uppföljning med ungefär samma inriktning.
 • Jag tycker att det är en lärorik och väldigt bra kurs. Som student får man väldigt mycket kött på benen efter denna kurs. Kursen uppfyllde mina förväntningar mer än väl. Dock är det lite mycket för en kvartsfarskurs. Kanske kan det bli något färre papers eller att slutexaminationen är kortare. Jag har nästan suttit 20h/vecka med kursen för att hinna läsa och skriva allt. I övrigt tycker jag kursen ska fortsätta för att fler studenter ska få möjligheten att läsa kursen - ej nödvändigtvis med resan (jag var själv inte med och tycker ändå att jag fått ut mycket av kursen).
 • Absolut den bästa kursen jag har läst hittills. Forskningsläget presenteras på ett spännande sätt. Hoppas verkligen att denna kursen fortsätter att ges eftersom, i tider när kunskapen om religion blir sämre och antisemitismen fortsätter frodas i vårt samhälle, så behöver detta nya perspektiv läras ut. Kurslitteraturen har kanske varit för mycket för en 7,5 kurs, men istället för minska på den tycker jag att denna kurs borde göras till en 15 poängskurs. En bok som kan bytas ut är Fredriksens Paulus bok, bättre att fokusera på de andra istället.
 • En bra och givande kurs som jag är mycket nöjd med som jag kommer att ha glädje och nytta av i min yrkesutövning som präst.
 • Känns som en högst relevant kurs och passar bra in i min utbildning som blivande präst. Mycket givande föreläsningar och seminarier i Jerusalem!
  Bra samspel mellan lärarna och bra ”kompetensmix” dem emellan. Med tanke på att det är en kurs på kvartsfart, känns det som att den har varit rätt tung med mycket inlämningsuppgifter under terminen och en slutuppgift när jag jämför med kurs jag läst på halvfart som också varit på avancerad nivå. Datumen för webseminarierna kunde ha lagts ut tillsammans med det övriga schemat för kursen. Det hade underlättat min planering.Övriga synpunkter?


 • Tack för en mycket bra kurs. I Jerusalem fick vi lyssna till mycket intressanta gästföreläsare, sådana som man nog inte får möjlighet att lyssna till på hemmaplan. Därför var det bra att nästan två veckor förlades till Jerusalem. Ett annat skäl till att Jerusalemresan var bra var att man behöver få chans att studera judendom och tidig kristendom i det land där den har sitt ursprung. 
 • Hoppas att de som är inblandade i det som också tyvärr hände, på båda sidorna, kan lära sig något av hur man ska bete sig gentemot varandra. Eftersom denna kursen verkligen behövs! Lägg inte ner den! 
 • Mycket bra kurs! Hoppas att fler får chansen att gå den.


Lärarkommentar


Vår uppfattning är att kursen som helhet fungerat bra. Det förekommer kritik av mängden kurslitteratur och det totala antalet sidor är 1937 sidor enl. litteraturlistan, vilket ger ca 258 sidor per poäng. Till detta kommer ett antal artiklar. Det är nog riktigt att det är i överkant, man brukar på avancerad nivå ange ca 150 till 200 sidor per poäng. Nu var det inte meningen att alla sidor skulle läsas och här hade vi kanske kunnat vara tydligare med att ange det. En del av artiklarna var också tänkta som extraläsning för den mycket intresserade. I framtiden kanske någon bok går att ersätta med ett par kortare artiklar eller en mer traditionell föreläsning. Vi tar också till oss kritiken att datum och tid för seminarierna meddelas tidigare. Rörande seminarierna finns ett par motstridiga uppfattningar. Tanken har varit att de skulle fungera som stöd för inläsningen men här får vi kanske fundera vidare över formen och hur det pedagogiskt kan bli bättre.