Ansökan till

Högskolepedagogisk introduktionskurs LTH, December 2020

Du måste ha din prefekts/handledares, eller motsvarande, godkännande att du får gå kursen innan du ansöker!

Förnamn
Efternamn
Personnummer, 10 siffror, inget bindestreck
E-postadress
Befattning
Institution
Du måste ha din prefekts/handledares, eller motsvarande, godkännande att du får gå kursen innan du ansöker!

Har din prefekt/handledare, eller motsvarande, godkänt att du går kursen?
Har du sökt kursen tidigare?
Motivera varför du söker kursen!
Övrigt