Konsert- och evenemangsplanering för anställda på MHM

Instruktion:

Detta formuläret fylls i en gång per evenemang/konsert.
Det går inte att använda samma inskickade svar till flera evenemang/konserter, utan du måste fylla i formuläret för varje enskild aktivitet.

Formuläret tar ca 10 minuter att fylla i, om du vet ungefär vad som ska göras.
Många av frågorna har kryssrutor med förifyllda svarsalternativ.
Du behöver inte ha all information eller ha alla val beslutade för att fylla i formuläret.

Observera att detta ej är ett beställningsformulär för utrustning, lokaler och liknande.
Detta är en informationsinsamling för att kunna planera resurser, och för att skapa en överblick av läsåret.
Det som skickas in ses som önskemål, och något som vi återkopplar till när formuläret skickats in och vi kunnat titta på det i förhållande till resursplanering.

Regelrätta beställningsförfrågningar kring utrustning, dukning, osv. görs fortfarande via Helpdesk.
Lokaler bokas via TimeEdit.

 

1.
Namn på projekt:

*Obs! Ha ett specifikt namn. Detta SKA anges i all kommunikation med Teknik och Service, via Helpdesk och andra kanaler
Den här frågan är obligatorisk
2.
Vilken utbildning?
Den här frågan är obligatorisk
3.
Vilken inriktning?
Den här frågan är obligatorisk
4.
Vem är kursledare/kursansvarig, alternativt handledare för forskningen?
Den här frågan är obligatorisk
5.
Vem/vilka är ansvarig projektledning för evenemanget?
(t.ex lärare, student, kursansvarig, kanslist, producent etc.)

*Obs! Ange max 2 personer.
Ansvarig kan ej vara endast student. Om student anges här så MÅSTE även en anställd anges.
Den här frågan är obligatorisk
6.
Vilket datum ska konserten/evenemanget vara?
Ogiltigt värde, datum måste ha formatet: yyyy-mm-ddDen här frågan är obligatorisk
7.
Är detta ett flerdagsevenemang?
Den här frågan är obligatorisk
8.
Tid för konsert/evenemang?
 StarttidSluttid
Konserttid
Ogiltigt värde, tid måste anges i formatet: hh:mmDen här frågan är obligatorisk
9.
Tid för genrep/soundcheck?

*Specificera båda, om både genrep och soundcheck ska ske i anslutning till konserten.
Ska genrep ej ske i anslutning till konserten så ange bara 00:00 - 00:00 i de fälten.
 StarttidSluttid
Genrep
Soundcheck
Ogiltigt värde, tid måste anges i formatet: hh:mmDen här frågan är obligatorisk
10.
Tidpunkt för riggning av sal/salar?

*Ange klockslag för hur mycket tid som är planerat för riggning innan soundcheck/genrep, samt efter konserten/evenemanget (nedrigg).
Om du ej vet ännu så ange 00:00 i dessa fält och skriv en kommentar.
 StarttidSluttid
Riggning
Nedriggning
Ogiltigt värde, tid måste anges i formatet: hh:mmDen här frågan är obligatorisk
11.
Vilken sal/salar är önskade/bokade i TimeEdit?

Ange alla aktuella salar:
Den här frågan är obligatorisk
18%