SOL ENGA11 HT2020Antal respondenter: 28
Antal svar: 13
Svarsfrekvens: 46,43 %
Kön

KönAntal svar
Summa13 (100,0%)
Kvinna9 (69,2%)
Man3 (23,1%)
Annat1 (7,7%)
Vill inte svara0 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Kön1,40,7

Ålder

ÅlderAntal svar
Summa13 (100,0%)
Under 3013 (100,0%)
Över 300 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Ålder1,00,0

Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?

Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?Antal svar
Summa13 (100,0%)
1-5 tim1 (7,7%)
6-10 tim3 (23,1%)
11-15 tim6 (46,2%)
16-20 tim3 (23,1%)
mer än 20 tim0 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?2,80,9

Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?

Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?Antal svar
Summa13 (100,0%)
Otillräckliga1 (7,7%)
Tillräckliga11 (84,6%)
Mer än tillräckliga1 (7,7%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?2,00,4

Lärandemål

Nedan presenteras kursens lärandemål. Bedöm först i vilken utsträckning anser du att dessa lärandemål behandlats i undervisningen, självstudier och andra läraktiviteter i kursen. Därefter bedömer du i vilken utsträckning du anser att du uppnått målen.

1 = inte alls 5 = i mycket hög grad

Behandlats i undervisningen - kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och intonationsmönster

kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och intonationsmönsterAntal svar
10 (0,0%)
21 (7,7%)
31 (7,7%)
42 (15,4%)
59 (69,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och intonationsmönster4,51,0

Behandlats i undervisningen - kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk grammatik

kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk grammatikAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,7%)
41 (7,7%)
511 (84,6%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk grammatik4,80,6

Behandlats i undervisningen - kunna identifiera viktiga skillnader mellan det engelska och det svenska språkets grammatik

kunna identifiera viktiga skillnader mellan det engelska och det svenska språkets grammatikAntal svar
10 (0,0%)
21 (7,7%)
31 (7,7%)
43 (23,1%)
58 (61,5%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna identifiera viktiga skillnader mellan det engelska och det svenska språkets grammatik4,41,0

Behandlats i undervisningen - kunna använda sig av fonetisk skrift

kunna använda sig av fonetisk skriftAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (15,4%)
42 (15,4%)
59 (69,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna använda sig av fonetisk skrift4,50,8

Behandlats i undervisningen - kunna förstå och använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulär

kunna förstå och använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulärAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,7%)
43 (23,1%)
59 (69,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna förstå och använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulär4,60,7

Behandlats i undervisningen - kunna använda grammatiskt korrekt standardengelska i skrift

kunna använda grammatiskt korrekt standardengelska i skriftAntal svar
11 (7,7%)
20 (0,0%)
31 (7,7%)
42 (15,4%)
59 (69,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna använda grammatiskt korrekt standardengelska i skrift4,41,2

Behandlats i undervisningen - kunna värdera olika engelska uttrycks och meningars lämplighet utifrån ett standardspråkligt perspektiv

kunna värdera olika engelska uttrycks och meningars lämplighet utifrån ett standardspråkligt perspektivAntal svar
10 (0,0%)
21 (7,7%)
32 (15,4%)
44 (30,8%)
56 (46,2%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna värdera olika engelska uttrycks och meningars lämplighet utifrån ett standardspråkligt perspektiv4,21,0

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och intonationsmönster

kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och intonationsmönsterAntal svar
11 (8,3%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
45 (41,7%)
55 (41,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och intonationsmönster4,11,2

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk grammatik

kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk grammatikAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
43 (25,0%)
58 (66,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk grammatik4,60,7

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna identifiera viktiga skillnader mellan det engelska och det svenska språkets grammatik

kunna identifiera viktiga skillnader mellan det engelska och det svenska språkets grammatikAntal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
32 (16,7%)
45 (41,7%)
54 (33,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna identifiera viktiga skillnader mellan det engelska och det svenska språkets grammatik4,01,0

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna använda sig av fonetisk skrift

kunna använda sig av fonetisk skriftAntal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
31 (8,3%)
45 (41,7%)
55 (41,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna använda sig av fonetisk skrift4,20,9

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna förstå och använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulär

kunna förstå och använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulärAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
45 (41,7%)
57 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna förstå och använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulär4,60,5

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna använda grammatiskt korrekt standardengelska i skrift

kunna använda grammatiskt korrekt standardengelska i skriftAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (16,7%)
43 (25,0%)
57 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna använda grammatiskt korrekt standardengelska i skrift4,40,8

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna värdera olika engelska uttrycks och meningars lämplighet utifrån ett standardspråkligt perspektiv

kunna värdera olika engelska uttrycks och meningars lämplighet utifrån ett standardspråkligt perspektivAntal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
32 (16,7%)
45 (41,7%)
54 (33,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna värdera olika engelska uttrycks och meningars lämplighet utifrån ett standardspråkligt perspektiv4,01,0

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Jag fick bra information för planeringen av mina studier.

Jag fick bra information för planeringen av mina studier.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,7%)
41 (7,7%)
511 (84,6%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag fick bra information för planeringen av mina studier.4,80,6

Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.

Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,7%)
41 (7,7%)
511 (84,6%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.4,80,6

Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.

Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (7,7%)
42 (15,4%)
510 (76,9%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.4,70,6

Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.

Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.Antal svar
11 (7,7%)
21 (7,7%)
31 (7,7%)
41 (7,7%)
59 (69,2%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.4,21,4

Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.

Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.Antal svar
10 (0,0%)
21 (7,7%)
32 (15,4%)
42 (15,4%)
58 (61,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.4,31,0

Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.

Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (15,4%)
58 (61,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan3 (23,1%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.4,80,4

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.

Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.Antal svar
14 (33,3%)
26 (50,0%)
32 (16,7%)
40 (0,0%)
50 (0,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.1,80,7

Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.

Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.Antal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
32 (16,7%)
45 (41,7%)
54 (33,3%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.4,01,0

Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.

Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.Antal svar
11 (8,3%)
21 (8,3%)
32 (16,7%)
40 (0,0%)
55 (41,7%)
Inte relevant/Förstår ej frågan3 (25,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.3,81,6

Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.

Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.Antal svar
11 (8,3%)
26 (50,0%)
31 (8,3%)
43 (25,0%)
51 (8,3%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.2,81,2

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.

Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
44 (30,8%)
59 (69,2%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.4,70,5

Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationer

Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationerAntal svar
11 (7,7%)
22 (15,4%)
34 (30,8%)
41 (7,7%)
54 (30,8%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (7,7%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationer3,41,4

Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.

Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.Antal svar
10 (0,0%)
21 (7,7%)
30 (0,0%)
44 (30,8%)
58 (61,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.4,50,9

Mina lärare har varit bra på att förklara.

Mina lärare har varit bra på att förklara.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (15,4%)
41 (7,7%)
510 (76,9%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Mina lärare har varit bra på att förklara.4,60,8

Undervisningen har integrerat mångfaldsperspektiv på ett adekvat sätt.

Undervisningen har integrerat mångfaldsperspektiv på ett adekvat sätt.Antal svar
10 (0,0%)
21 (7,7%)
32 (15,4%)
40 (0,0%)
53 (23,1%)
Inte relevant/Förstår ej frågan7 (53,8%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Undervisningen har integrerat mångfaldsperspektiv på ett adekvat sätt.3,81,3

Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.

Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (23,1%)
43 (23,1%)
56 (46,2%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (7,7%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.4,30,9

Överlag är jag nöjd med kursen

Överlag är jag nöjd med kursenAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (15,4%)
43 (23,1%)
58 (61,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa13 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Överlag är jag nöjd med kursen4,50,8

Sammanfattning av fritextsvar ENGA11

Då relativt få svar har inkommit är det svårt att sammanfatta dem i någon egentlig mening, men här är i alla fall ett försök.


På frågan om vad som var det bästa med kursen framhåller flera lärarnas insatser och deras entusiasm.


På frågan om vad som skulle kunna förbättras påpekas, helt riktigt, att det är lite svårt att utvärdera och föreslå saker om en kurs som egentligen inte skulle ha varit online.


Ett par studenter menar att ordkunskapsundervisningen kunde ha varit mer utspridd över terminen.


En student menar att grammatikmomentet är besvärligt att ha den första terminen bland annat för att folk börjar kursen med helt olika förkunskaper. Samma student skulle önska tydligare kopplingar mellan exempelvis grammatik och akademiskt skrivande så att det blir tydligt att det man lär sig på grammatiken hjälper en att skriva bättre texter.


På frågan om vilka råd de skulle vilja ge till nya studenter på kursen, skriver studenterna att det är viktigt att vara aktiv, samarbeta med andra studenter och att inte halka efter. Det är också viktigt att inte tappa bort ordkunskapen, trots att den är relativt lågintensiv.  

Kommentarer från lärarna

Lärarna på kursen har fått ta del av rapporten inklusive sammanfattning av fritextsvar. De har uppmanats att inkomma med kommentarer, men inga kommentarer har skickats in.Förändringar inför nästa kursomgång

Det finns inget i denna kursutvärdering som föranleder några omedelbara förändringar inför nästa kursomgång.