SOL ENGA41 HT2020Antal respondenter: 28
Antal svar: 12
Svarsfrekvens: 42,86 %
Kön

KönAntal svar
Summa12 (100,0%)
Kvinna9 (75,0%)
Man2 (16,7%)
Annat1 (8,3%)
Vill inte svara0 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Kön1,30,7

Ålder

ÅlderAntal svar
Summa12 (100,0%)
Under 3012 (100,0%)
Över 300 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Ålder1,00,0

Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?

Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?Antal svar
Summa12 (100,0%)
1-5 tim1 (8,3%)
6-10 tim6 (50,0%)
11-15 tim5 (41,7%)
mer än 15 tim0 (0,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?2,30,7

Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?

Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?Antal svar
Summa12 (100,0%)
Otillräckliga2 (16,7%)
Tillräckliga9 (75,0%)
Mer än tillräckliga1 (8,3%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?1,90,5

Lärandemål

Nedan presenteras kursens lärandemål. Bedöm först i vilken utsträckning anser du att dessa lärandemål behandlats i undervisningen, självstudier och andra läraktiviteter i kursen. Därefter bedömer du i vilken utsträckning du anser att du uppnått målen.

1 = inte alls 5 = i mycket hög grad

Behandlats i undervisningen - kunna redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi

kunna redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologiAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
43 (25,0%)
58 (66,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi4,60,7

Behandlats i undervisningen - kunna identifiera och redogöra för centrala teman i modern engelskspråkig skönlitteratur

kunna identifiera och redogöra för centrala teman i modern engelskspråkig skönlitteraturAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (16,7%)
44 (33,3%)
56 (50,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna identifiera och redogöra för centrala teman i modern engelskspråkig skönlitteratur4,30,8

Behandlats i undervisningen - kunna läsa och analysera moderna engelska skönlitterära texter

kunna läsa och analysera moderna engelska skönlitterära texterAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
42 (16,7%)
59 (75,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna läsa och analysera moderna engelska skönlitterära texter4,70,7

Behandlats i undervisningen - kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera engelskspråkig skönlitterär text

kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera engelskspråkig skönlitterär textAntal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
30 (0,0%)
44 (33,3%)
57 (58,3%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera engelskspråkig skönlitterär text4,40,9

Behandlats i undervisningen - kunna tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i diskussioner om, och analyser av, moderna engelskspråkiga texter

kunna tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i diskussioner om, och analyser av, moderna engelskspråkiga texterAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (16,7%)
44 (33,3%)
56 (50,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i diskussioner om, och analyser av, moderna engelskspråkiga texter4,30,8

Behandlats i undervisningen - med tillgång till hjälpmedel kunna framställa enkel, akademisk text på engelska med klar disposition, korrekt styckeindelning och korrekt språk

med tillgång till hjälpmedel kunna framställa enkel, akademisk text på engelska med klar disposition, korrekt styckeindelning och korrekt språkAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
42 (16,7%)
59 (75,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
med tillgång till hjälpmedel kunna framställa enkel, akademisk text på engelska med klar disposition, korrekt styckeindelning och korrekt språk4,70,7

Behandlats i undervisningen - på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitet

på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitetAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
44 (33,3%)
58 (66,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitet4,70,5

Behandlats i undervisningen - kunna kritiskt reflektera, både muntligt och skriftligt, kring egna och andras argument och analyser

kunna kritiskt reflektera, både muntligt och skriftligt, kring egna och andras argument och analyserAntal svar
10 (0,0%)
21 (9,1%)
30 (0,0%)
43 (27,3%)
57 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna kritiskt reflektera, både muntligt och skriftligt, kring egna och andras argument och analyser4,50,9

Behandlats i undervisningen -

 Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (25,0%)
42 (50,0%)
51 (25,0%)
Summa4 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
 4,00,8

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi

kunna redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologiAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
49 (81,8%)
52 (18,2%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi4,20,4

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna identifiera och redogöra för centrala teman i modern engelskspråkig skönlitteratur

kunna identifiera och redogöra för centrala teman i modern engelskspråkig skönlitteraturAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (18,2%)
45 (45,5%)
54 (36,4%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna identifiera och redogöra för centrala teman i modern engelskspråkig skönlitteratur4,20,8

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna läsa och analysera moderna engelska skönlitterära texter

kunna läsa och analysera moderna engelska skönlitterära texterAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
42 (18,2%)
58 (72,7%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna läsa och analysera moderna engelska skönlitterära texter4,60,7

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera engelskspråkig skönlitterär text

kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera engelskspråkig skönlitterär textAntal svar
10 (0,0%)
21 (9,1%)
32 (18,2%)
45 (45,5%)
53 (27,3%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera engelskspråkig skönlitterär text3,90,9

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i diskussioner om, och analyser av, moderna engelskspråkiga texter

kunna tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i diskussioner om, och analyser av, moderna engelskspråkiga texterAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (18,2%)
48 (72,7%)
51 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i diskussioner om, och analyser av, moderna engelskspråkiga texter3,90,5

I vilken utsträckning du uppnått målen - med tillgång till hjälpmedel kunna framställa enkel, akademisk text på engelska med klar disposition, korrekt styckeindelning och korrekt språk

med tillgång till hjälpmedel kunna framställa enkel, akademisk text på engelska med klar disposition, korrekt styckeindelning och korrekt språkAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
44 (36,4%)
56 (54,5%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
med tillgång till hjälpmedel kunna framställa enkel, akademisk text på engelska med klar disposition, korrekt styckeindelning och korrekt språk4,50,7

I vilken utsträckning du uppnått målen - på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitet

på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitetAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
43 (27,3%)
57 (63,6%)
Summa11 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitet4,50,7

I vilken utsträckning du uppnått målen - kunna kritiskt reflektera, både muntligt och skriftligt, kring egna och andras argument och analyser

kunna kritiskt reflektera, både muntligt och skriftligt, kring egna och andras argument och analyserAntal svar
10 (0,0%)
21 (10,0%)
31 (10,0%)
42 (20,0%)
56 (60,0%)
Summa10 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
kunna kritiskt reflektera, både muntligt och skriftligt, kring egna och andras argument och analyser4,31,1

I vilken utsträckning du uppnått målen -

 Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (33,3%)
52 (66,7%)
Summa3 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
 4,70,6
Kommentar
Önskar att vi hade fått mer klara exempel på hur uppsatserna skulle se ut. Det fanns ett exempel man kunde kika på på Canvas men tror att det hade hjälpt om vi hade fått läsa och diskutera fler uppsatser innan vi skrev våran (så som vi gör nu i Literary Analysis).

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Jag fick bra information för planeringen av mina studier.

Jag fick bra information för planeringen av mina studier.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
46 (50,0%)
55 (41,7%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag fick bra information för planeringen av mina studier.4,30,7

Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.

Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.Antal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
31 (8,3%)
44 (33,3%)
56 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.4,31,0

Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.

Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.Antal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
30 (0,0%)
42 (16,7%)
59 (75,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.4,60,9

Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.

Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.Antal svar
11 (8,3%)
20 (0,0%)
34 (33,3%)
42 (16,7%)
55 (41,7%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.3,81,3

Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.

Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
45 (41,7%)
56 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.4,40,7

Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.

Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
44 (33,3%)
56 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.4,60,5

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.

Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.Antal svar
13 (25,0%)
23 (25,0%)
33 (25,0%)
43 (25,0%)
50 (0,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.2,51,2

Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.

Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.Antal svar
10 (0,0%)
22 (16,7%)
32 (16,7%)
44 (33,3%)
54 (33,3%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.3,81,1

Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.

Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.Antal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
32 (16,7%)
42 (16,7%)
55 (41,7%)
Inte relevant/Förstår ej frågan2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.4,11,1

Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.

Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.Antal svar
14 (33,3%)
25 (41,7%)
32 (16,7%)
41 (8,3%)
50 (0,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.2,01,0

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.

Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
42 (16,7%)
59 (75,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.4,70,7

Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationer

Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationerAntal svar
10 (0,0%)
21 (8,3%)
32 (16,7%)
43 (25,0%)
56 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationer4,21,0

Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.

Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.Antal svar
12 (16,7%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
43 (25,0%)
56 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.3,91,5

Mina lärare har varit bra på att förklara.

Mina lärare har varit bra på att förklara.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
43 (25,0%)
59 (75,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Mina lärare har varit bra på att förklara.4,80,5

Undervisningen har integrerat mångfaldsperspektiv på ett adekvat sätt.

Undervisningen har integrerat mångfaldsperspektiv på ett adekvat sätt.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (16,7%)
43 (25,0%)
55 (41,7%)
Inte relevant/Förstår ej frågan2 (16,7%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Undervisningen har integrerat mångfaldsperspektiv på ett adekvat sätt.4,30,8

Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.

Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
44 (33,3%)
57 (58,3%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.4,50,7

Överlag är jag nöjd med kursen

Överlag är jag nöjd med kursenAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
45 (41,7%)
57 (58,3%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Överlag är jag nöjd med kursen4,60,5

Sammanfattning av fritextsvar (ENGA41)

Det är svårt att göra en egentlig sammanfattning, men här är i alla fall ett försök att sammanfatta fritextsvaren:


Någon önskar att de hade fått mer klara exempel på hur uppsatserna skulle se ut: ”Det fanns ett exempel man kunde kika på på Canvas men tror att det hade hjälpt om vi hade fått läsa och diskutera fler uppsatser innan vi skrev våra egna (så som vi gör nu i Literary Analysis).”

 

Någon anser att det hade räckt med en litteraturuppsats.

 

Någon tyckte att poesiföreläsningarna borde ha varit längre för att undvika stress.

 

Någon ansåg att examinationstiden på tentamen var för kort i förhållande till frågorna. Med mer tid hade det gått att skriva längre och intressantare svar.

 

Någon menar att vi skulle kunna anstränga oss ännu mer för att i högre grad inkludera författare som representerar minoriteter.

 

Flera studenter framhåller att det bästa med kursen var möjligheten att diskutera och analysera litteratur och att man fick verktyg för att göra just detta.

 

På frågan om hur kursen skulle kunna förbättras svarar ett par att man skulle kunna variera skönlitteraturen mer och kanske inkludera någon bok med lyckligt slut. Någon nämner också att den teoretiska kursboken kanske är lite väl svår för nya studenter.

 

Som svar på frågan om vilka råd de vill ge till nya studenter på kursen ges flera nyttiga och kloka tips:

 

  • Relatera koncepten som diskuteras på lektionerna till böckerna medan ni läser dem, så öppnar ni upp nya, intressanta perspektiv.
  • Stryk under/highlighta ALLT som kan vara viktigt senare i skönlitteraturen du läser. Det är bättre att ha kladdat för mycket än att inte lyckas hitta  citat när du väl letar efter och behöver dem.
  • Se till att få tag på alla böckerna i tid och lägg upp en plan för din läsning. Kolla på planeringen och se vilken bok du ska ha läst till när och planera hur mycket du behöver läsa varje dag för att hinna med utan att bli allt för stressad.
  • Hamna aldrig efter, det blir bara svårare och svårare att komma ikapp desto längre man faller bakom. (generellt råd egentligen, inte specifikt för denna kursen)
  • Ha koll på vilken bok som ska vara läst inför nästa seminarium! Känn till ordningen!
  • Läs böckerna noggrant, markera o anteckna i böckerna —> kommer hjälpa på provet
Kommentarer från lärarna

Lärarna har fått ta del av rapporten inklusive de sammanfattade fritextsvaren och uppmanats att inkomma med kommentarer. De enda kommentarer som har inkommit är att det ser bra ut och att man gärna diskuterar gamla uppsatser om kursen tilldelas fler timmar.


Förändringar inför nästa kursomgång

Det finns inget i denna kursutvärdering som föranleder några omedelbara ändringar inför nästa kursomgång, men naturligtvis fortsätter vi hela tiden vårt arbete med att våra kursers ska vara så bra som möjligt och vi involverar gärna studenterna i detta arbete.