Enkätundersökning om deltagande i Eldfesten på Skansen mars 2019

Hej,

Följande enkät riktar sig till dig som har deltagit i Eldfesten på Skansen 19 mars 2019. Eldfesten (Chahar Shanbeh Soori) arrangeras årligen av organisationen Riksteatern och har fram tills i år hållits i Kungsträdgården. Enkätundersökningen utförs i samarbete med Riksteatern och i forskningssyfte. Vänligen ta dig tid att svara på frågorna. Full hänsyn tas till din anonymitet i enlighet med EUs lag GDPR (General Data Protection Regulation) som innebär skydd av dina personuppgifter. Dina svar behandlas konfidentiellt och under inga omständigheter kommer du kopplas samman med de svar du ger. Genom att delta i denna undersökning ger du oss ditt samtycke att använda dina svar i forskning.

Jag som står bakom enkäten heter Saeid Abbasian och är forskare och lärare i Turismvetenskap vid Södertörns högskola. Jag är ansvarig för både forskning och behandling av dina svar. 

TACK för din medverkan!                  

Saeid Abbasian

Södertörns högskola (saeid.abbasian@sh.se)0%