Delta i forskningsprojektet ”Överturism i skärgårdsmiljöer utanför Stockholm och Göteborg från lokala aktörers perspektiv 

 

Information om deltagande

 

Hej! 

Vi är två forskare vid Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola som tillsammans med vår forskningsassistent Michelle Eklund och i samarbete med Visit Stockholm, genomför en enkätundersökning som handlar om ”Överturism i skärgårdsmiljöer utanför Stockholm och Göteborg från lokala aktörers perspektiv”. Därför är vi mycket tacksamma om du tar tid på dig och anonymt svarar noga på frågorna. Dina svar behandlas konfidentiellt och används endast i forskningssyfte. Studiens resultat avses publiceras i vetenskapliga tidskrifter och eventuellt presenteras i seminarier. Forskningshuvudman, det vill säga den organisation som är ansvarig för projektet, är Södertörns högskola som också finansierar projektet.  

Vi följer europeiska GDPR lagstiftningen som reglerar hur vi bearbetar och förvarar personuppgifter i forskning. I den mån personuppgifter förekommer, kommer dessa förvaras lösenords-skyddat på Södertörns högskola. Deltagande i undersökningen är frivilligt och genom ditt deltagande samtycker du till att vi kan använda dina svar i forskningen. Du som svarar ska vara myndig, det vill säga ha fyllt 18. Du ska också bo eller jobba i skärgården

 

Med vänlig hälsning  

Saeid Abbasian, Gustaf Onn och Michelle Eklund  

 

Kontaktuppgifter: 

Ansvarig forskare, Saeid Abbasian. Epost: Saeid.abbasian@sh.se  

Telefon: 08-608 51 25 

Dataskyddsombud vid Södertörns högskola: dataskydd@sh.se eller via växeln: 08-608 40 00 

Integritetsskyddsmyndigheten: imy@imy.se