Logotypversion1-1

Välkommen till undersökningen om ö- och skärgårdsföretagande under pandemin!

Denna enkät är en del av projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin som med finansiering från Tillväxtverket skall samla information om de utmaningar och möjligheter som ö- och skärgårdsföretag har stått inför under pandemin. Vi vill också identifiera möjligheter och lösningar som kan främja ett långsiktigt hållbart besöksnäringsföretagande.

Enkäten tar ungefär 15 minuter att svara på och är indelad i två delar.

Har du frågor eller funderingar?
Välkommen att höra av dig till oss på e-post till enter@sh.se

Du kan också ringa projektledaren Paulina Rytkönen, 08-6084109. 

Dataskyddsförordningen (GDPR):

Genom att besvara denna enkät ger ni samtycke till att projektgruppen får behandla svaren. Uppgifterna från enkäten kommer att hanteras enbart av behöriga personer i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).


0%