logo-org-svensk_webb_72dpi

Anmälan om kränkande kurslitteratur och annat studiematerial 

Nedan fyller du i de uppgifter som ligger till grund för din anmälan om kränkande kurslitteratur eller annat studiematerial. Du kan anmäla såväl böcker och kompendier som OH-bilder eller annat material i undervisningen.Notera att det ibland kan vara motiverat att i undervisningen använda material som vissa kan uppleva som kränkande. Syftet med materialet ska dock kunna förklaras.OBS! Vill du göra flera anmälningar så använd en ny "blankett" för varje bok/häfte/artikel o.s.v

0%