Enkäten handlar om hur du uppfattar att din hund brukar bete sig i olika situationer. Tänk därför inte på tillfälliga perioder (vid t.ex. sjukdom eller hög ålder) utan vad som är typiskt för din hund i det stora hela. Frågorna ska ge en bild av olika personligheter och beteenden som kan variera mycket mellan hundar, det finns därför inga rätt eller fel svar.