Flexkompassen

 

Med Flexkompassen kan du lära dig mer om vad du kan göra för att minska dina elkostnader och minska din klimatpåverkan genom flexibel elanvändning. 

Flexkompassen syftar till att ge dig ökad kännedom om:

  • vad flexibel elanvändning är

  • vad samhällsnyttan med flexibel elanvändning är

  • vad du kan bidra med i form av flexibel elanvändning

Flexkompassen utvecklas inom ramen för forskningsprojektet UppFlex, som leds av Uppsala universitet och genomförs i nära samarbete med Vattenfall Eldistribution, Power Circle och STUNS Energi. Det här är ett första utkast av Flexkompassen, som syftar till att få återkoppling på verktyget och dess användbarhet från användare.

 

 

 

 

Vad är flexibel elanvändning?

Vad är UppFlex? 

Klicka på "Nästa sida" för att påbörja Flexkompassen.